Varför talar så få om islam som ett hot.

Varför tiger så många om arabvärldens demokratisyn? Islam börjar få fotfäste i Sverige och det oroar mig. För att förstå vad som kan hända i Sverige är det bara att titta på vilken nyhetskanal som helst eller sätta sig in i vad islam står för så kan man inget annat än att vara kritisk. Att ifrågasätta och kritisera denna utveckling i Sverige kallas i dag för rasism. Nämn ett land som kan anses som demokratiskt som styrs av kommunism eller som har islam som norm. Nämn ett islamistiskt land som kan förenas med mångkultur, tolerans och genusvisioner...


 I ångorna av rödvin och ljudet av gitarrkomp har revolutionärsromantiker med Castro och Che guevara som politiska förebilder sjungit och spelat simpla tre eller fyrackordslåtar med revolutionära texter om blod och död. Under röda fanor har ni marscherat med rop på att krossa kapitalismen. D.v.s. fri företagsamhet.  Personligheter som Lenin, Stalin, Pol Pot, Castro och Che Guevara är några i raden av kommunister som begått avskyvärda handlingar. Ungkommunister med knappar och väskor med Che Guevaras ansikte på bärs med tydlig stolthet och upproriskhet... 


Ett samhälle byggs på gemensam värdegrund och ett ansvar för kommande generationer och för de som med arbete och medverkan byggt samhället. Sedan 70-talets orealistiska mångkultursvisioner har samhället förändrats. Istället för att värna om den egna befolkningen har massinvandring med dunkla budskap gjort gällande att världen är fri alla ska få komma till Sverige. För att nu hantera den massarbetslöshet bland invandrargrupper som uppkommit så anpassar samhället sig till invandrarnas förmåga och vilja. En skrämmande utveckling för en sann vän av det som Sverige en gång var och stod för. Demokrati har aldrig införts i arabvärlden. Islam har varit ett hinder för detta. Ser ni verkligheten genom ett filter? Islam hör inte hemma i Europa...


För Sveriges bästa... 


                                                                     Made in Sweden...


Det goda behöver inte alltid vara det rätta.

Jag minns en händelse från min barndom som jag tycker speglar Sveriges invandringspolitik på ett ypperligt vis. Som de flesta grabbar hade även jag en barndomskärlek. Jag lekte ofta med henne. Det som var anmärkningsvärt var att alla barnen i familjen var flickor. Nåväl, så var det. Min barndoms stora kärlek hade två småsyrror och en utav dessa lade en gång en kanelbulle i ett ofrankerat kuvert och skrev med stora bokstäver med tuschpenna på kuvertet.
"TILL NÅGON SOM INTE HAR NÅGON MAT". Sen slängde hon i kuvertet i den gula brevlådan. Jag tror att jag var 12 år när detta hände. Jag minns att jag tänkte "det kommer ju inte att fungera". Men lillsyrran till min barndomskärlek såg så stolt och belåten ut...
 
Att jag över 30 år senare skulle använda denna händelse som en liknelse med Sveriges invandringspolitik eller ens minnas den hade jag givetvis ingen anong om just då. Med samma belåtenhet och stolthet ser vi politiskt korrekta agera världssamariter på sin egna befolknings bekostnad. Detta ter sig på många olika sätt. Bostadsbrist, arbetslöshet, våld, hot, våldtäkter och säkerligen många på många andra områden också fast det inte märks eller uppmärksammas...
 
Om man jämför vad och hur massmedia rapporterar om inrikeshändelser eller hur myndighetsperson uttalar sig i ärenden gällande invandrares brottslighet eller om uppseendeväckande riksintressanta händelser då invandrare gjort sig skyldiga till grova brottsliga gärningar finns det en anmärkningsvärd skillnad. Vad är det som gör att svenska medborgare inte har en lika objektiv press och television? Varför ser inte svenskarna sambanden mellan invandring och den negativa samhällsutvecklingen?..
 
Beror det på att övriga jämförbara länder har en hjärtlös befolkning och regeringar som är främlingsfientliga och rasistiska? Självklart inte, skillnaden är att dessa länders regeringar och massmedia har en mer nyanserad helhetssyn och därför för en realistisk invandrings och flyktingpolitik. Anledningen till att vi svenskar är så naiva och godhjärtade är den påverkan vi utsatts för under en lång tid. Det är en sorts hjärntvätt...
 
Ordens klang och användning påverkar mer än vad medborgare i allmänhet inser och förstår. Ungdomsgäng är en synonym för invandrargäng. Främlingsfientlig kallas en person som är kritisk till flyktingpolitiken. Tidigare kallades främlingsfientliga personer för rasister. Islamfientlig är en benämning som tillskrivs personer med kritiskt synsätt på islam. Med starkare ord kan man från myndigheters, politikers och massmedias sida skapa något som inte finns som väcker stark avsky från majoritetens sida. Det är frågan om hjärntvätt...
 
För Sveriges bästa...
 
                                                                               Made in Sweden...

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det var bättre förr...

Nu har man alltså blivit en bloggare. Min blogg kommer att handla om mitt fosterland Sverige. En gång var Sverige verkligen fantastiskt. Sverige var inte perfekt men jag anser att det var så bra som ett land någonsin kan bli. Det är svårt att peka ut en exakt tid då skutan Sverige började få slagsida och läcka in vatten. Jag anser att tiden då detta inträffade kan spåras långt tillbaka i tiden. Jag som är född i slutet av 60-talet får förlita mig på äldre människors berättelser, historiska dokument, böcker och internet för att kunna dra egna slutsatser. Givetvis ligger också nutidens erfarenheter och observationer som grund till vilka åsikter jag har. På internet kan man hitta och samla på sig material bla från Sveriges television.  Jag har funnit mycket material från politiska debatter från 70-talet och framåt som fått mig att förstå varför Sverige i dag ser ut som det gör. Det har fått mig att förstå konsekvenserna av höger och vänsterpolitik. Det finns också en mängd andra program med politisk anknytning som är mycket intressanta att ta del av... 


En sak som jag har upptäckt på senare tid är att väldigt många som engagerar sig politiskt inte bygger sina visioner efter verkligheten och på hur vi människor fungerar som människor. Istället bygger de sina visioner på önsketänkande om hur verkligheten skulle vara och utifrån den byggs visionerna. När verkligheten blir ett faktiskt hinder måste den naturligtvis undanröjas... 


Jag tycker att politiska partier är som en påse lösgodis som jag inte har blandat själv. Det finns vissa godisbitar jag inte gillar. Det finns ställningstagande och politiska visioner inom alla partier jag inte gillar. Det handlar då om att välja det politiska parti med minst dåliga inslag av det man inte gillar. 


Den politiker jag bäst minns från barndomen är Olof Palme. Thorbjörn Fälldin minns jag också väldigt bra. Jag har fortfarande minnesbilder från debatter mellan Olof Palme och Thorbjörn Fälldin. Mina minnesbilder är att Olof Palme kritiserade och hånade Thorbjörn Fälldin och den borgerliga regeringen. Thorbjörn Fälldin svettades och torkade sig i ansiktet med sin vita näsduk. Thorbjörn Fälldin förklarade pedagogiskt för TV-tittarna att de ekonomiska svårigheterna hade sina rötter från socialdemokraternas politik samt förändringar i omvärlden som politiker i Sverige inte kunnat påverka och att Olof Palme mycket väl vet om detta och därför inte ska raljera och skuldbelägga regeringen och komma med domedagprofetior om vad som sker vid en borgerlig valseger. Thorbjörn Fälldin menade att Sverige trots en global lågkonjunktur klarat välfärdsfrågorna och sysselsättningen väldigt bra i jämförelsen med omvärlden. Dessa debatter låter som dagens debatter gör men var betydligt hetare, roligare och mer pedagogiska...


Båda använde enligt mig bra argument och jag tyckte Olof Palmes inlägg i debatterna var bra,  jag tyckte också Thorbjörn Fälldins inlägg var bra. Faktum är att jag tycker att de gamla debatterna var mycket bättre. I dag tycker jag Socialdemokraterna har en helt annan politik än tidigare generationers socialdemokrater förde. Jag tycker att samtliga partier har tagit ett kliv åt höger. Jag drar slutsatsen att de borgerliga partierna har förlorat makten när Sveriges ekonomi och privatpersoners trygghet och framtidstro är körd i botten. Hög arbetslöshet och försämringar för arbetslösa är också något som borgerlig politik lämnar efter sig. Jag drar också slutsatsen att Socialdemokraterna har förlorat sitt regeringsinnehav just då konjunkturen är på nedgång och när de har navigerat vilse en längre tid...


Att jag minns debatterna från förr så tydligt är för att det var under denna tid som jag blev tonåring och ett visst politiskt intresse hade fötts inom mig. Jag tror att jag minns dessa debatter också för att TV på den tiden var något som man tittade på tillsammans med sin föräldrar. Familjen samlades i vardagsrummet. Mamma hade bryggt kaffe och brett smörgåsar. Politik var något som samlade svenskarna framför TV:en speciellt i valtider...


Klart är att skeppet Sverige läcker och vår kapten inte har beordrat "alle man till pumparna". Man kan fråga sig vilken kapten som låter sitt skepp gå under. En alkoholiserad kapten med en besättning som inte vågar begå myteri för att rädda Skeppet Sverige tycker jag är en bra beskrivning av dagens situation i Sverige...


Läcker skeppet måste länspumparna startas. En stor anledning till detta läckage och slagsida är invandringspolitiken. Anledningen till att jag just pekar ut invandringen som en orsak till slagsidan och läckaget är för att invandringen är en fråga som vår kapten och besättning kan påverka...

För Sveriges bästa...


                                                                      //Made in Sweden...