Jag minns en händelse från min barndom som jag tycker speglar Sveriges invandringspolitik på ett ypperligt vis. Som de flesta grabbar hade även jag en barndomskärlek. Jag lekte ofta med henne. Det som var anmärkningsvärt var att alla barnen i familjen var flickor. Nåväl, så var det. Min barndoms stora kärlek hade två småsyrror och en utav dessa lade en gång en kanelbulle i ett ofrankerat kuvert och skrev med stora bokstäver med tuschpenna på kuvertet.
"TILL NÅGON SOM INTE HAR NÅGON MAT". Sen slängde hon i kuvertet i den gula brevlådan. Jag tror att jag var 12 år när detta hände. Jag minns att jag tänkte "det kommer ju inte att fungera". Men lillsyrran till min barndomskärlek såg så stolt och belåten ut...
 
Att jag över 30 år senare skulle använda denna händelse som en liknelse med Sveriges invandringspolitik eller ens minnas den hade jag givetvis ingen anong om just då. Med samma belåtenhet och stolthet ser vi politiskt korrekta agera världssamariter på sin egna befolknings bekostnad. Detta ter sig på många olika sätt. Bostadsbrist, arbetslöshet, våld, hot, våldtäkter och säkerligen många på många andra områden också fast det inte märks eller uppmärksammas...
 
Om man jämför vad och hur massmedia rapporterar om inrikeshändelser eller hur myndighetsperson uttalar sig i ärenden gällande invandrares brottslighet eller om uppseendeväckande riksintressanta händelser då invandrare gjort sig skyldiga till grova brottsliga gärningar finns det en anmärkningsvärd skillnad. Vad är det som gör att svenska medborgare inte har en lika objektiv press och television? Varför ser inte svenskarna sambanden mellan invandring och den negativa samhällsutvecklingen?..
 
Beror det på att övriga jämförbara länder har en hjärtlös befolkning och regeringar som är främlingsfientliga och rasistiska? Självklart inte, skillnaden är att dessa länders regeringar och massmedia har en mer nyanserad helhetssyn och därför för en realistisk invandrings och flyktingpolitik. Anledningen till att vi svenskar är så naiva och godhjärtade är den påverkan vi utsatts för under en lång tid. Det är en sorts hjärntvätt...
 
Ordens klang och användning påverkar mer än vad medborgare i allmänhet inser och förstår. Ungdomsgäng är en synonym för invandrargäng. Främlingsfientlig kallas en person som är kritisk till flyktingpolitiken. Tidigare kallades främlingsfientliga personer för rasister. Islamfientlig är en benämning som tillskrivs personer med kritiskt synsätt på islam. Med starkare ord kan man från myndigheters, politikers och massmedias sida skapa något som inte finns som väcker stark avsky från majoritetens sida. Det är frågan om hjärntvätt...
 
För Sveriges bästa...
 
                                                                               Made in Sweden...