Varför tiger så många om arabvärldens demokratisyn? Islam börjar få fotfäste i Sverige och det oroar mig. För att förstå vad som kan hända i Sverige är det bara att titta på vilken nyhetskanal som helst eller sätta sig in i vad islam står för så kan man inget annat än att vara kritisk. Att ifrågasätta och kritisera denna utveckling i Sverige kallas i dag för rasism. Nämn ett land som kan anses som demokratiskt som styrs av kommunism eller som har islam som norm. Nämn ett islamistiskt land som kan förenas med mångkultur, tolerans och genusvisioner...


 I ångorna av rödvin och ljudet av gitarrkomp har revolutionärsromantiker med Castro och Che guevara som politiska förebilder sjungit och spelat simpla tre eller fyrackordslåtar med revolutionära texter om blod och död. Under röda fanor har ni marscherat med rop på att krossa kapitalismen. D.v.s. fri företagsamhet.  Personligheter som Lenin, Stalin, Pol Pot, Castro och Che Guevara är några i raden av kommunister som begått avskyvärda handlingar. Ungkommunister med knappar och väskor med Che Guevaras ansikte på bärs med tydlig stolthet och upproriskhet... 


Ett samhälle byggs på gemensam värdegrund och ett ansvar för kommande generationer och för de som med arbete och medverkan byggt samhället. Sedan 70-talets orealistiska mångkultursvisioner har samhället förändrats. Istället för att värna om den egna befolkningen har massinvandring med dunkla budskap gjort gällande att världen är fri alla ska få komma till Sverige. För att nu hantera den massarbetslöshet bland invandrargrupper som uppkommit så anpassar samhället sig till invandrarnas förmåga och vilja. En skrämmande utveckling för en sann vän av det som Sverige en gång var och stod för. Demokrati har aldrig införts i arabvärlden. Islam har varit ett hinder för detta. Ser ni verkligheten genom ett filter? Islam hör inte hemma i Europa...


För Sveriges bästa... 


                                                                     Made in Sweden...